Vara Energi

Driftstörning Stora Levene

25 januari, 2018

Under tidig morgon hade vi ett fel i Stora Levene samhälle. Strömmen bröts vid 5 och felet var avhjälpt 5:45.

Felorsak okänd.