Vara Energi

Driftinformation

Felet avhjälpt 19/6 12:12

19 juni, 2018

9:20Vi beklagar ytterligare strömavbrott!

Naum är fortfarande strömlöst och vi är ute och felsöker.

9:40 Delar av Naum kopplas på under arbetets gång. Ytterligare avbrott kan förekomma i underhållssyfte under dagen.

10:35 Inget nytt

10:49 Strömmen beräknas vara tillbaka 12:30 i de områden där det fortfarande är strömlöst. Fram tills dess pågår underhållsarbete med en trasig isolator.

12:12 Felet avhjälpt.

Efter att felet avhjälpts förväntas inga fler avbrott.

 

Vara tätort 18/6 ca 22:00-22:20

19 juni, 2018

Ett kraftigt jordfel gjorde att strömmen försvann till våra abonnenter i Vara tätort igår kväll mellan 22-22:20.

Fortsatt sökning efter felorsaken pågår men leveransen är igång.

Driftstörning Stora Levene

25 januari, 2018

Under tidig morgon hade vi ett fel i Stora Levene samhälle. Strömmen bröts vid 5 och felet var avhjälpt 5:45.

Felorsak okänd.

Driftstörning 20/12

20 december, 2017

Driftstörning Arentorp, Torpaområdet 8:45

Felsökning pågår, personal på plats. Uppdateras löpande.

Felet avhjälp ca 10:15