Vara Energi

Kontakt

Kontakt

Kundjtänst el/fjärrvärme: 0512-79 70 80, info@varaenergi.se
Tekniska elnätsfrågor 0512-79 70 83, elnat@varaenergi.se
Tekniska fjärrvärmefrågor 0512-79 70 96, fjarrvarme@varaenergi.se
Felanmälan 0512-79 70 84
Fax 0512-79 70 81

Postadress
Varabygdens Energi
Box 51
534 21 Vara

Besöksadress Torsgatan 16, Vara