Leveranssäkerhet

Statistik på vår leveranssäkerhet 2014

Avbrott orsakade av vårt eget nät

SAIDI (Summan av all avbrottstid/totalt antal kunder)

  • Oaviserade avbrott <12 timmar = 20,8
  • Oaviserade avbrott >12 timmar =   0,00

SAIFI (Summa antal kundavbrott/totalt antal kunder)

  • Oaviserade avbrott <12 timmar = 0,45
  • Oaviserade avbrott >12 timmar = 0,00

 

Avbrott orsakade av överliggande nät eller inmatningspunkt

SAIDI (Summan av all avbrottstid/totalt antal kunder)

  • Oaviserade avbrott <12 timmar = 0,00
  • Oaviserade avbrott >12 timmar =   0,00

SAIFI (Summa antal kundavbrott/totalt antal kunder)

  • Oaviserade avbrott <12 timmar = 0,00
  • Oaviserade avbrott >12 timmar = 0,00

Detta utgör information enligt Ellagen 3 kap 9§. Är du intresserad av utförligare information om vår leveranssäkerhet är du välkommen att kontakta oss.