Vara Energi

Planerat avbrott 24/1

19 januari, 2017

På grund av inkoppling av ny högspänningskabel samt underhåll av frånskiljare runt Assarsgården och Nedervara kommer strömleveransen att avbrytas mellan klockan 09.30 och 14.30 tisdagen den 24/1.

Avbrottet berör Nedervara, Karstorp, Assarsgården, Tråvadsgården, Kedumsholm, Ödegården och Varabro.

Ledningarna kan spänningssättas när som helst under angiven tid.