Elnät

Vara Energi har hand om elnätet i Vara tätort, men också runt Vedum-Möllentorp, Arentorp, Håkantorp och Stora Levene. På vårt nät finns ca 4450 kunder anslutna och dessa tillsammans står för en energiomsättning på ca 95 GWh.

På vårt elnät finns 13 stycken producenter, 12 vindkraftverk och en biogasproduktion.

Vi sörjer för att elleveransen ska vara så tillförlitlig och säker som möjligt, och mycket av det arbete vi gör är underhåll för att säkerställa just detta.