Priser

För leverans av fjärrvärme

Numera delas våra kunder in i olika prisgrupper uträknad från föregående års förbrukningar. Priset består av olika delar, ett pris per förbrukad MWh och ett pris för vattenflödet (flödesavgift) per kubikmeter. För alla prisgrupper tillkommer en fast avgift som baseras på årsförbrukning.

Gäller från och med 2022-12-01 – tillsvidare.

PrisgruppFörbrukning/årÖre/kWhKr/m³Fast avgift
  
FJV_10-40 Mwh78,102,751 650,00
FJV_241-100 Mwh80,032,751 650,00
FJV_3101-500 Mwh79,342,752 750,00
FJV_4Över 500 Mwh77,552,752 750,00
FJV_5Spetsvärme 126,232,754 950,00
FJV_6Radhus78,102,75825,00
Kostnad för exempelkunder
Förbrukning
kWhTotalkostnad/årVarav under året fast delVarav under året rörlig del
1500014 190,001 650,0012 540,00
20 00018 232,501 650,0016 582,50
30 00026 180,001 650,0024 530,00
40 00034 540,001 650,0032 890,00
80 00069 795,001 650,0068 145,00
193 000166 871,102 750,00164 121,10
500 000424 187,502 750,00421 437,50
1 000 000833 250,002 750,00830 500,00

Fjärrvärmepriser (inkl moms)

Anslutningsavgift

Fastställs i varje enskilt fall, beroende på beräknad investeringskostnad för anslutning till fjärrvärmenätet.

Mätning

Den uttagna energin mäts med Leverantörens värmemätare.

Fakturering

Fakturering sker månadsvis i efterskott.

Fakturan förfaller till betalning tidigast 15 dagar efter avsänd faktura. Förfallodagen bör infalla efter den 27:e dagen i månaden. Därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Förändringar i pris

Leverantören får korrigera priset löpande till följd av förändringar i biobränsle- och oljepriser och till följd av ändrade särskilda skatter och avgifter. Underrättelse om förändringar i priser lämnas genom brev eller genom offentliggörande på leverantörens hemsida eller på annat lämpligt sätt. Prisförändringar träder i kraft 60 dagar efter underrättelse.

För leverans av fjärrvärme 2018-10-01 till 2022-11-30.

Prisgr.Förbrukning/årÖre/kWhKr/m³Fast avg.
FJV_10-40 MWh71,02,501500 kr/år
FJV_241-100 MWh72,752,501500 kr/år
FJV_3101-500 MWh72,1252,502500 kr/år
FJV_4över 500 MWh70,52,502500 kr/år
FJV_5Spetsvärme114,751,504500 kr/år
FJV_6Radhus71,02,50750 kr/år

Fjärrvärmekostnad för exempelkunder 2018-10-01 till 2022-11-30

Årlig förbrukningTotal kostnad per årVarav under året fast delVarav under året rörlig del
15 000 kWh12 900 Kr1 500 Kr11 400 Kr
20 000 kWh16 575 Kr1 500 Kr15 075 Kr
30 000 kWh23 800 Kr1 500 Kr22 300 Kr
40 000 kWh31 400 Kr1 500 Kr29 900 Kr
80 000 kWh63 450 Kr1 500 Kr61 950 Kr
193 000 kWh151 701 Kr2 500 Kr149 201 Kr
500 000 kWh385 625 Kr2 500 Kr383 125 Kr
1000000 kWh757 500 Kr2 500 Kr755 000 Kr