Priser

För leverans av fjärrvärme

Fjärrvärmekunderna delas in i olika prisgrupper uträknad från föregående års förbrukning. Priset består av olika delar, ett pris per förbrukad MWh och ett pris för vattenflödet (flödesavgift) per kubikmeter. För alla prisgrupper tillkommer en fast avgift som baseras på årsförbrukning.

Gäller från och med 2024-02-01 – tillsvidare.

PrisgruppFörbrukning/årÖre/kWhKr/m³Fast avgift
FJV_10-40 MWh862,751 650
FJV_241-100 MWh882,751 650
FJV_3101-500 MWh872,752 750
FJV_4Över 500 MWh852,752 750
FJV_5Spetsvärme 1392,754 950
FJV_6Radhus862,75825
(inkl. moms)
Kostnad för exempelkunder
Förbrukning
kWhTotalkostnad/årVarav under året fast delVarav under året rörlig del
15 00015 4441 650,0013 794
20 00020 0561 650,0018 406
30 00028 7981 650,0027 148
40 00037 9941 650,0036 344
80 00076 7751 650,0075 125
193 000183 5582 750,00180 808
500 000466 6062 750,00463 856
1 000 000916 5752 750,00913 825
(inkl. moms)

Anslutningsavgift

Fastställs i varje enskilt fall, beroende på beräknad investeringskostnad för anslutning till fjärrvärmenätet.

Mätning

Den uttagna energin mäts med Leverantörens värmemätare.

Fakturering

Fakturering sker månadsvis i efterskott.

Fakturan förfaller till betalning tidigast 15 dagar efter avsänd faktura. Förfallodagen bör infalla efter den 27:e dagen i månaden. Därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Förändringar i pris

Leverantören får korrigera priset löpande till följd av förändringar i biobränsle- och oljepriser och till följd av ändrade särskilda skatter och avgifter. Underrättelse om förändringar i priser lämnas genom brev eller genom offentliggörande på leverantörens hemsida eller på annat lämpligt sätt. Prisförändringar träder i kraft 60 dagar efter underrättelse.

För leverans av fjärrvärme 2022-12-01 till 2024-01-31.

PrisgruppFörbrukning/årÖre/kWhKr/m³Fast avgift
FJV_10-40 MWh782,751 650
FJV_241-100 MWh802,751 650
FJV_3101-500 MWh792,752 750
FJV_4Över 500 MWh782,752 750
FJV_5Spetsvärme 1262,754 950
FJV_6Radhus782,75825
(inkl. moms)
Kostnad för exempelkunder
Förbrukning
kWhTotalkostnad/årVarav under året fast delVarav under året rörlig del
15 00014 1901 65012 540
20 00018 2321 65016 582
30 00026 1801 65024 530
40 00034 5401 65032 890
80 00069 7951 65068 145
193 000166 8712 750164 121
500 000424 1872 750421 437
1 000 000833 2502 750830 500
(inkl. moms)