Intresseanmälan fjärrvärme

Ett miljövänligt alternativ.

Från att det första värmeverket invigdes 1948 har fjärrvärmen vuxit sig stor i Sverige.

Ett normalt år levererar fjärrvärmeverken tillsammans cirka 50 TWh, vilket motsvarar hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i landet.

Fjärrvärme tar tillvara resurser som annars går förlorade t ex biprodukter från skogsavverkning (GROT = grenar och toppar), spillvärme från industrier och andra biobränslen. Att fjärrvärme kan produceras av många olika bränslen innebär flexibilitet och stabilt pris.

I Sverige finns 1900 tätorter. Av dessa har drygt 750 fjärrvärme. Fjärrvärme produceras och används lokalt på varje ort. Produktion och nät ser olika ut beroende på lokala förhållanden.

Fjärrvärmen gör det tekniskt och ekonomiskt möjligt att genomföra stora koldioxidreduktioner.

På varje ort där fjärrvärme etablerats blir miljön bättre. Utsläppen av kväveoxider, sot och partiklar minskar. Dessutom förbättras inomhus miljön. Fjärrvärme luktar inte, bullrar inte och ger behaglig värme.