Fjärrvärme

Fjärrvärme i Vara

Fjärrvärmeverket i Vara levererar ca 35.000 MWh / år vilket ersätter drygt 4.200 kubikmeter olja. Värmen produceras i huvudsak med biprodukter från skogsavverkning d v s biobränsle. Idag har vi ca 330 kunder anslutna till fjärrvärmenätet i Vara.

Fjärrvärme i Vedum

Fjärrvärmecentralen på Vedums Kök i Vedum levererar ca 2.100 MWh / år vilket ersätter 250 kubikmeter olja. Värmen produceras av spill från kökstillverkning på fabriken som ligger alldeles intill. Idag har vi ca 25 kunder anslutna till fjärrvärmenätet i Vedum.