Det omtänksamma företaget

Vara Energis miljöpolicy går ut på att vi ska lämna så lite spår som möjligt i miljön.

Fjärrvärmeutbyggnaden i Vara har inneburit en stor miljöförbättring när gamla oljepannor ersattes med biobränsleeldad fjärrvärme.

Våra biobränslepannor övervakas noggrant för maximal effektivitet och minsta möjliga utsläpp. Den ”rök” som kan ses från fjärrvärmeverken är i stort sett bara vanlig vattenånga.

Askan som är den enda restprodukten i vår fjärrvärmeverksamhet återför vi till skogen där den används som gödning till skogen.

I vårt dagliga arbete med service av våra anläggningar försöker vi hela tiden arbeta på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vi hittar successivt nya metoder som är bättre för miljön, just nu tittar vi på att byta ut kreosotstolpar mot nya moderna stolpar i galvad metall eller av limmad träfaner. Vi har också köpt in en elbil vilken vi nyttjar till kundbesök och andra ärenden.

Vi på Vara Energi är övertygade om att El kommer att spela en viktig roll för framtidens transporter. Vara Energi följer utvecklingen och har redan installerat den första laddstolpen i Vara för eldrivna fordon.