Allmänna avtalsvillkor – överföring el

Svensk Energi och Konsumentverket har enats om ändringar av de Allmänna avtalsvillkoren för överföring av el avseende konsumenter.

Avtalsvillkoren gäller fr.o.m den 1 juli 2015
(2018-10-01 för NÄT 2012 K rev 2)

NÄT 2012K (rev) 2

Allmänna avtalsvillkor avseende anslutning och elöverföring (Privat)

NÄT 2012 N (rev)

Allmänna avtalsvillkor avseende anslutning och elöverföring (Näringsidkare)

NÄT 2012 H (rev)

Allmänna avtalsvillkor avseende anslutning och elöverföring (Högspänning)