Säkringstariffer

För pågående anslutning och överföring av el från nät som innehas av Vara Energi ek. för.

Fr o m 2014-01-01

Mätarsäkring Fast avgift (exkl. moms) Fast avgift (inkl. moms) Energiavgift (exkl. moms) Energiavgift (inkl. moms)
16 A lgh 936 1170 17,4 öre/kWh 21,7 öre/kWh
16 A Övriga 2240 2800 13,9 öre/kWh 17,3 öre/kWh
20 A 3040 3800 13,9 öre/kWh 17,3 öre/kWh
25 A 3680 4600 13,9 öre/kWh 17,3 öre/kWh
35 A 5120 6400 13,9 öre/kWh 17,3 öre/kWh
50 A 7520 9400 13,9 öre/kWh 17,3 öre/kWh
63 A 10080 12600 13,9 öre/kWh 17,3 öre/kWh

Sedan 2018-01-01 faktureras också energiskatten av nätägaren.

Energiskatt år 2020:
44,13 öre/kWh (35,3 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige
32,13 öre/kWh (25,7 öre/kWh exklusive moms) för de med reducerad energiskatt.