Lågspänningstaxa

Avgiftsvillkor

För pågående anslutning och överföring av el från nät som innehas av Vara Energi ek. för.

Avgifterna gällande från och med 2023-01-01. Moms tillkommer på nedanstående priser.

AAvgifter
1Fast avgift3 450kr
2Effektavgift72,5kr/kW
3Elöverföring15,3öre/kWh
4Överuttag reaktiv effekt55,2kr/kVAr
BDebitering och debiteringseffekt
1Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften enligt A1.
2Effektavgift debiteras per månad för verkligt effektuttag.
3Elöverföring debiteras månadsvis med energiavgifter enligt A3 för under månaden uttagen energi.
4Särskild avgift för den överuttagna reaktiva effekten enligt A4. Beräkning: Effektuttag x50%

Avgifter gällande 2022-11-01 till 2022-12-31

AAvgifter
1Fast avgift3 450kr
2Effektavgift72,5kr/kW
3Elöverföring9öre/kWh
4Överuttag reaktiv effekt55,2kr/kVAr
BDebitering och debiteringseffekt
1Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften enligt A1.
2Effektavgift debiteras per månad för verkligt effektuttag.
3Elöverföring debiteras månadsvis med energiavgifter enligt A3 för under månaden uttagen energi.
4Särskild avgift för den överuttagna reaktiva effekten enligt A4. Beräkning: Effektuttag x50%