Strömavbrott Vedum Möllentorp 15:50 UPPDATERING 18:00/20:10

7 augusti 15:59

Problem med laddinfrastruktur

14 juli 13:47

Lågspänningstaxa

Avgiftsvillkor

För pågående anslutning och överföring av el från nät som innehas av Vara Energi ek. för.

Avgifterna gäller från och med 2014-01-01. Moms tillkommer på nedanstående priser.

A Avgifter
1 Fast avgift 3 000 kr
2 Effektavgift 63 kr/kW
3 Elöverföring 7,5 öre/kWh
4 Överuttag reaktiv effekt 48 kr/kVAr
B Debitering och debiteringseffekt
1 Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften enligt A1.
2 Effektavgift debiteras per månad för verkligt effektuttag.
3 Elöverföring debiteras månadsvis med energiavgifter enligt A3 för under månaden uttagen energi.
4 Särskild avgift för den överuttagna reaktiva effekten enligt A4. Beräkning: Effektuttag x50%