Högspänningstaxa

Avgiftsvillkor from 2024-01-01

för pågående anslutning och överföring av el från nät som innehas av Vara Energi ek. för.

A                    Avgifter

 1. Fast avgift                                  15 985 kr/år
 2. Effektavgift                                42,3 kr/kW
 3. Elöverföring                               13 öre/kWh
 4. Överuttag reaktiv effekt           63,5 kr/kVAr

B                    Debitering och debiteringseffekt

 1. Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften enligt A1.
 2. Effektavgift debiteras per månad för verkligt effektuttag.
 3. Elöverföring debiteras månadsvis med energiavgifter enligt A3 för under månaden uttagen energi.
 4. Särskild avgift för den överuttagna reaktiva effekten enligt A4. Beräkning: Effektuttag x50%.

Avgiftsvillkor from 2023-01-01

för pågående anslutning och överföring av el från nät som innehas av Vara Energi ek. för.

A                    Avgifter

 1. Fast avgift                                  15 985 kr/år
 2. Effektavgift                                36,8 kr/kW
 3. Elöverföring                               15,3 öre/kWh
 4. Överuttag reaktiv effekt           55,2 kr/kVAr

B                    Debitering och debiteringseffekt

 1. Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften enligt A1.
 2. Effektavgift debiteras per månad för verkligt effektuttag.
 3. Elöverföring debiteras månadsvis med energiavgifter enligt A3 för under månaden uttagen energi.
 4. Särskild avgift för den överuttagna reaktiva effekten enligt A4. Beräkning: Effektuttag x50%.