Laddinfrastruktur

Inom Vara tätort kommer Vara Energi att installera 5 stycken semisnabba (22 kW) laddstolpar:

  • vid badhusets parkering
  • vid AMB-skolans parkering
  • mitt emot Esti, på torget
  • vid vårt kontor, Torsgatan 16
  • vid panncentralen på Ringleden 8.

Det återstår en laddstolpe att installera och det är den vid AMB-skolan, resterande fyra står redo.

Laddstolparna ägs och drivs av Vara Energi och är levererade av Park and Charge. Vid laddning kan betalning ske på två sätt, faktura eller direktbetalning.

Vid fakturabetalning behöver man registrera sig hos Park and Charge, HÄR. Man får sedan ett kort som blippas mot laddstationen. Avräkning och fakturering görs av Park and Charge, och Vara Energi fakturerar sedan dem efter mottagande av fakturaunderlag.

Vid direktbetalning läser man av den QR kod som finns på laddstolpen, därefter gör man en tillfällig registrering av sitt betalkort. Avräkning till Vara Energi sker på samma sätt som vid fakturering. Kostnaden är 3kr/kWh.