Mikroproduktion

Funderar du på solproduktion?

Här finns en checklista för sådant du bör se över innan du köper din anläggning:

o Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss för att få reda på om det finns begränsningar i nätet som gör att din kommande anläggning inte kan producera fullt ut till en början. Ibland kan det bero på att du finns långt ut på vårt nät, eller att det redan finns flera installerade produktionsanläggningar i ditt område sedan tidigare.

o Be om offert

Kontakta olika solcellsföretag och begär offerter. Fundera på hur mycket takyta du har tillgänglig, och ta reda på vilken årsförbrukning i kWh du har idag. Försök matcha anläggningen mot din befintliga årsförbrukning.

o Mätarbyte?

Troligtvis har du en mätare som redan är godkänd för timvärden, men om du har en äldre mätare så ser vi till att planera in den för byte när föranmälan dyker upp hos oss. Då att allt är klart innan din anläggning är ska tillkopplas. Inget att oroa sig för här alltså!

o FÖR- och FÄRDIGANMÄLAN

Installatören ska skicka in en föranmälan till oss innan installationen av anläggningen påbörjas. En kvitterad färdiganmälan ska inkomma till oss när anläggningen är installerad och klar. Kom ihåg att färdiganmälan måste godkännas av oss innan din produktionsanläggning får tas i bruk!

Kravspecifikation mikroproduktionsanslutningar på Vara Energi