Medlemskap

Klart du ska bli medlem i Vara Energi ekonomisk förening!

Vill du ha en möjlighet att påverka verksamheten och målen i ditt lokala elnätsföretag? Vore det intressant att ha större insyn? Genom att vara andelsägare och medlem är det möjligt.

Det finns många fördelar med att vara delägare i ett medlemsägt bolag:

  • Lokal demokrati: beslut angående verksamhetens mål och utveckling tas tillsammans med styrelsen som representerar medlemmarnas önskemål.
  • Vi arbetar långsiktigt och eftersom pengarna stannar i lokalområdet går dom tillbaka till er i form av säkra energileveranser och låga avgifter. Att vi underhåller det lokala el- och fjärrvärmenätet lönar sig alltså på flera sätt!

Förutsättningarna för att få teckna andelar är att du ansluten till Vara Energis elnät, samt att du är fastighetsägare eller driver en rörelse inom distributionsområdet.

Du får andelar genom att betala ett insatskapital. Insatskapitalet består av ett antal insatser. Antalet insatser beror på hur stor huvudsäkring du har. Kostnaden för varje insats är 20 kr/st. För abonnemang med max 25 A huvudsäkring blir insatskapitalet 10 st insatser à 20 kr = 200 kr. Detta motsvarar sedan 10 st andelar à 20 kr/st i föreningen.

Vill du ansöka om medlemskap?

Jag vill bli medlem / ansökan

Kontakta kundtjänst så berättar vi mer!