Anvisad elleverantör

Anvisningssystemet ser till att ingen bostad står utan el i samband med en flytt.

Varje kund som är ansluten till det svenska elnätet måste ha en elleverantör, och elleverantören ansvarar för att producera den mängd el som kunden använder.

För att ingen ska bli utan el behöver nätägaren som inte själv producerar någon el anvisa elleveransen till ett elhandelsbolag tills dess att kunden själv tecknat avtal. Vara Energi ek. för. har anvisningsavtal med BestEl.       Detta betyder att du som inte gör ett aktivt val av elleverantör ändå har elleverans.

Här kan du läsa mer om anvisningsavtal hos BestEl

Du som elnätskund kan enkelt hålla koll på din elanvändning här.