Historik

I Vara bildades det kommunala elverket redan 1905 och två år senare, 1907, började man köpa el från Trollhätte Kraftverk. Elverket var i kommunal regi fram tills 1962; då överlät kommunen elverket till Vara Elförening som då övertog både elnät och elleverans.

Fram till början av 70-talet fanns det flera olika små elföreningar runt tätorten och leveranssäkerheten var det si och så med, framförallt för dem som bodde långt ut på ledningen. För att få större resurser till att rusta upp nätet gjordes 1974  en fusion mellan Vara Elförening och Levene, Ryda, Naum och Vedum-Möllentorps elföreningar och det var då Vara Elförening i stort fick sitt nuvarande utseende. Den senaste ändringen i nätet var 1998, då Vara Elförening övertog ett nätområde i Håkantorp, tidigare ägt av Vattenfall, med 78 kunder.

1996 avreglerades elmarknaden och det blev fritt för konsumenterna att själva välja vem som skulle stå för elleveransen. I och med detta ökade konkurrensen om elhandelskunderna, och för att kunna erbjuda förmånliga priser gick Vara Elförening ihop med Bjärke Energi och Västra Orusts Energitjänst och bildade elhandelsbolaget BestEl AB.

Sedan avregleringen har föreningen bytt namn två gånger, först 1999 från Vara Elförening till Varabygdens Energi ekonomisk förening, och sedan 2007, då till Vara Energi.