Fjärrvärmen bakom minskade klimatutsläpp

Utsläppen av klimatgaser fortsätter att minska i Sverige, rapporterar Naturvårdsverket. Mellan 1990 och 2006 har utsläppen i Sverige minskat med 8,7 procent, samtidigt som den ekonomiska tillväxten har varit 44 procent.

Och en av de viktigaste förklaringarna till nedgången, enligt Naturvårdsverket, är fjärrvärmen.

5 maj 2011
← Se fler inlägg