Våra nätpriser står sig bra

I förra veckan omnämndes vi i en artikel från TT där man diskuterar elnätspriser och de kraftiga stigningarna som varit de senaste fem åren.

”I Vara i Västra Götaland betalar de boende ungefär samma summa för elnätet som för fem år sedan – medan hushållen i Kramfors i Västernorrland betalar dryg 80% mer jämfört med 2014.”

Den statliga eljätten Vattenfall har på samma period höjt sina elnätsavgifter med 41,3% (källa: Nils Holgersson-gruppen).

19 juni 2019
← Se fler inlägg