Fina resultat i Nils Holgersson-undersökningen!

Vara Energi klättrar i Nils Holgersson-undersökningen!

Har du flyttat över kommungränser någon gång? Kanske har du i så fall noterat att priserna för samhällstjänster, såsom el och uppvärmning, skiljer sig markant mellan olika kommuner.

I Nils Holgersson-undersökningen förflyttas, likt Nils Holgersson själv, en bostadsfastighet genom landets 290 kommuner. Syftet är att jämföra kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, elnät och uppvärmning. Rapporten har för syfte redogöra för de prisskillnader som finns kommunerna emellan och kan förhoppningsvis leda till sänkta priser för kunderna.

Vi går mot strömmen!

Vara Energi har haft siktet inställt på att förbättra sina positioner på elnät- och uppvärmningslistorna. Tack vare att vi inte gjort några prisförändringar på nättarifferna sedan 2014 har vi klättrat från en 70e plats år 2017 till en 46e plats i år (290 jämförda kommuner). Vi har kunnat hålla samma låga tariffer genom att vi satsat på effektiviseringar och för att vi fortlöpande underhåller elnätet och på så sätt minskar oförutsedda arbeten.

Vi placerar oss ännu högre på listan över uppvärmning där de räknat på fjärrvärmepriserna.År 2017 låg vi på plats 133 av 265 och i år har vi placerat oss på plats 34! Under 2017 och 2018 sänkte vi priserna för fjärrvärmekunderna och det är mycket tack vare det som vi förbättrat vår placering. En anledning till att vi kunnat sänka priserna har varit vårt arbete med att hitta rätt bränsle och blandning för att produktionen ska vara så effektiv som möjligt.

I vårt arbete framöver kommer vi fortsätta sträva efter att placera oss högt i Nils Holgersson-undersökningen och planerar inte för höjda tariffer under år 2020, varken på elnäts- eller fjärrvärmesidan. Vi hoppas att vi tillsammans med andra aktörer och samhällsfunktioner bidrar till att Vara Kommun ska vara en attraktiv plats att verka och leva på.

19 december 2019
← Se fler inlägg