Ansvarstagande

Som en samhällsviktig funktion är det vårt yttersta ansvar att se till att elförsörjning och värmeleverans fungerar även om vi skulle bli drabbade av minskad personalstyrka och sjukdom.

Du som kund hos oss kan känna dig trygg med att vi anpassat vårt arbetssätt i enlighet med de riktlinjer och restriktioner som presenterats och vi har gott samarbete med omkringliggande liknande verksamheter och är beredda att både hjälpa till och ta hjälp om det skulle behövas.

Nu börjar vi närma oss helgerna och nytt år. Vår förhoppning är att vi, tillsammans med er, får bukt på smittspridningen och så småningom kan återgå till vårt normalläge med öppen reception och kundbesök. Till dess gäller det att vi alla hjälps åt att hålla i, hålla ut och hålla avstånd.

1 december 2020
← Se fler inlägg