Röjningsarbete pågår!

Vi arbetar ständigt för att elleveransen ska vara så tillförlitlig som möjligt. En del i det arbetet är att vi röjer kring ledningarna för att undvika att exempelvis träd faller över vid blåst eller annat oväder.
Samtidigt får vi en god översikt av det luftburna elnätet och kan åtgärda andra småfel innan det blir strömavbrott.
Just nu röjer vi kring Vedum Möllentorp och Naum!

18 januari 2021
← Se fler inlägg