Prisjustering energiöverföring 2023-01-01

Vi lever just nu i en orolig tid, där kostnaderna för i stort sett allting har ökat kraftigt.
Detta drabbar även vår elnätsverksamhet där framför allt kostnaderna för förlustenergi, råkraft från överliggande nät och ersättning till producenter ökat lavinartat inför nästa år.

Prishöjningen denna gång gäller endast energiöverföringsavgiften, alltså det du betalar per kilowattimme för överföring av el till din anläggning. Vi har valt att låta kostnaden belasta den rörliga delen av din faktura, eftersom också våra kostnader minskar om du förbrukar färre kilowattimmar.

För en lägenhetskund som förbrukar ca 5 000 kWh/år innebär det en ökning på ca 80 kr/månad.
För en villakund som förbrukar ca 20 000 kWh/år innebär det en ökning på ca 250 kr/månad.

Vara Energi är en ekonomisk förening med inriktning på verksamhet istället för vinst, och därmed är vår ambition att hålla prisnivån så låg som möjligt. Vid kraftig inflation och prisökningar som vi sett det senaste året och ser nästkommande år, reflekteras det tyvärr genast ut mot kund.

5 december 2022
← Se fler inlägg