Störning Levene med omnejd | Strömmen åter ca 17:20

27 september 14:57

Eventuell påverkan FJV-kunder, 14/10

Vi frånkopplar en anläggning nu på morgonen vilket kan ha viss, om än liten, påverkan på vår leverans.

 

14 oktober 2021
← Se fler störningar