Elpriskompensation 2023

Regeringen har tillsammans med Svenska Kraftnät (SvK) tagit fram förslag om elpriskompensation.

Ersättningen ska betalas ut under slutet februari/början av mars för konsumenter, och utbetalningen görs av Försäkringskassan

Ersättningen baseras på vad du förbrukat under perioden oktober 2021-september 2022.

Både du som har fastpris och du som har rörligt pris får del av pengarna.

För oss i SE3 betalas följande ut, oavsett om du är konsument eller näringsidkare:

Förbrukning oktober 2021-september 2022 x 0,5 = din ersättning.

Exempel: Förbrukning 10000 under ovanstående period.

10000*0,5 = 5000kr i ersättning.

För mer information, se Energimarknadsinspektionen.