Elpriskompensation

FRÅGOR OCH SVAR

 • Vilka kan få kompensation?

Alla hushåll inom intervallet kommer att få del av den här kompensationen. Det gäller abonnenter med elanvändning från 700 kWh per månad till 2000 kWh för dec-feb samt 400 kWh per månad till 2000 kWh per månad för mars. Den eller de månader som man har mindre än ovan gräns utgår ingen ersättning alls. Maxbeloppet på ersättningen är bestämt till alla med över 2000 kWh per månad. Obs att ersättning ej utgår till näringsidkare.

 • För vilka månader kan jag få elpriskompensation?

Elpriskompensation för december 2021, januari 2022 och februari 2022 beroende på vilken elanvändning du haft respektive månad vilket utbetalades i april.

Elpriskompensation för mars 2022 är under arbete och kommer förmodligen att betalas ut i september.

 • Hur ser ersättningstrappan ut?

Regeringen har fastställt utbetalningsnivåerna enligt en kompensationstrappa som utgår från den månatliga elanvändningen du har haft.

För december-februari ser trappan ut så här:

Förbrukning (kWh)Stöd per månad (kr)
700 – 899100
900 – 999200
1000 – 1099300
1100 – 1199400
1200 – 1299500
1300 – 1399700
1400 – 1499900
1500 – 15991100
1600 – 16991300
1700 – 17991500
1800 – 18991700
1900 – 19991900
över 20002000

För mars ser trappan ut så här:

Förbrukning månad (kWh)Stöd månad (kr)
400 – 699100
700 – 999200
1000 – 1199300
1200 – 1399400
1400 – 1599500
1600 – 1699600
1700 – 1799700
1800 – 1899800
1900 – 1999900
2000 och över1000
 • Kommer jag få elpriskompensation från mitt elhandelsbolag också?

Nej, du får endast elpriskompensationen utbetald av ditt elnätsbolag.

 • Måste jag ansöka om kompensation eller hur kommer det här fungera?

Nej, du behöver inte ansöka om kompensation, vi gör det för dig. Utbetalningen av kompensationen kommer att ske automatiskt och i första hand som kreditering på din faktura.

 • När kan elpriskompensationen betalas ut till mig?

Vi har lagt ut ersättningen för dec-feb som en minuspost på elräkningen i april. Ersättningen för mars kommer förmodligen att ske i september.

Kompensationen kommer att utbetalas per automatik till berörda kunder, det är inget du behöver ansöka om. Om din elräkning blir en kreditfaktura tack vare ersättningen kommer det beloppet att läggas tillgodo på nästa faktura osv.

 • Hur kan jag som kund vara säker på att få rätt kompensation av er? Hur ser ni min elanvändning?

Vi läser av alla elmätare kontinuerligt som ligger till grund för din fakturering både från oss som elnätsbolag och från ditt elhandelsbolag. Som kund kan du kunna känna dig trygg med att vi har rätt uppgifter om din elanvändning och att vi kompenserar dig enligt Regeringens kompensationstrappa. Du kan själv hålla koll på din elanvändning via statistiken på fakturaspecifikationen eller genom att logga in på Mina sidor.

 • Kan det bli aktuellt med elpriskompensation för fler månader om elpriserna fortsätter att vara höga?

Enligt regeringen är det här en extraordinär kompensation som ska ses endast för dessa månader.

 • Hur kommer det sig att det är elnätsbolaget som ersätter när det är elhandelspriserna som har ökat?

Det är elnätsbolagen som är utsedda av Regeringen att administrera elpriskompensationen eftersom elnätsbolagen anses ha bäst förutsättningar att utföra uppdraget. Vi kommer att administrera utbetalningarna till alla våra nätkunder oavsett vilket elhandelsbolag du har.

 • Får man kompensation både som privatkund och företagskund?

Nej, regeringen har beslutat att det endast är privatpersoner (konsumenter) som är berättigade till elpriskompensationen.

 • Hur är processen för elpriskompensationen?

Riksdagen fattar beslut om förslaget och regeringen tar fram en förordning kring elpriskompensationen. Kammarkollegiet tar sedan fram villkor som elnätsbolagen ska förhålla sig till samt formulär för ansökan om medel för ersättningen.
Vara Energi ansöker enligt det formuläret hos Kammarkollegiet som hanterar den och betalar ut ersättning till oss. Utbetalningar till kund kan sedan påbörjas. Alla kunder som var berättigade elpriskompensation för dec-feb fick detta utbetalt på elräkningen i april. Kunder som är berättigade elpriskompensation för mars får förmodligen det utbetalt i september.