Vara Energi Föreningsstämma

Vi har nöjet att bjuda in samtliga andelsägare till Vara Energis årliga föreingsstämma tisdagen den 22 maj klockan 18.00. Stämman hålls i Vara konserthus. Anmälan görs till Vara Energi senast den 18 maj via telefon 0512-79 70 80 eller till info@varaenergi.se

Årsredovisningen finns att hämta på Vara Energi´s kontor på Torsgatan 16.

Välkomna!

15 maj 2012
← Se fler inlägg