Vi sänker priserna på fjärrvärmen!

Information

Vi vill meddela att vi, genom en rad effektiviseringar och investeringar i produktionen, nu har möjlighet att sänka priset på fjärrvärmeleveransen med i genomsnitt 5%.

Förändringarna vi gjort medför bland annat att vi har en större återvinning av energi än vi haft förut, och vi använder nästan inga fossila bränslen i produktionen längre.

Vårt samarbete med Varaslättens Lagerhus fungerar fortsatt väl, vi levererar värme till spannmålstorkning och de levererar värme till oss när vi är i behov av det.

Bränsle:

Genom att ändra vår bränslemix och byta bränsleleverantör har vi kunnat reducera våra bränslekostnader, vilket är en av våra större utgifter. Nu eldar vi med bark och spån från sågverksavfall, grot (grenar och toppar) och bränsleved (stockar som är i för dåligt skick för massaved).

Kul att veta:

Vi levererar en produkt som är snudd på koldioxidneutral, och det som eldas (samt värmen som köps in) är biobränslen. Genom att byta bränsle tar vi vara på ”skräpet” som blir över från såg- och träindustrin. Elen vi använder i värmeverket kommer enbart från vindkraft, allt för att vår produktion ska vara så miljövänlig som möjligt.

4 oktober 2017
← Se fler inlägg