Vara Energi 2020

Förutom det ständiga arbetet för att strömförsörjningen i vårt nätområde ska vara så tillförlitlig som möjligt, har vi under året också arbetat med den luftburna ledningen kring E20 som håller på att byggas om. Vårt arbete har innefattat utbyte och flytt av nätstationer och ledning, samt nedgrävning av densamma. När projektet är färdigt räknar vi med att ha grävt ner 20 kilometer kabel mellan Getabrobäck och Vara tätort – ett projekt som tagit lång tid men som gjort leveransen säkrare, samtidigt som vi möjliggjort bredare väg.

På panncentralen har vi genomfört ett byte av rökgastuber i en av våra pannor, samt investerat i övervakning och styrsystem. Detta leder till ökad effektivitet, högre verkningsgrad och därmed mindre förluster och bättre utnyttjande av bränsle. Ett led i vårt hållbarhetsarbete. Vidare byggs det om vid torget, det har du säkert märkt! I samband med detta har vi behövt göra kortare avbrott i vår fjärrvärmeleverans i Kullen- och Torget-området, vi beklagar detta och tackar för ert tålamod!

Det milda höstvädret har gett oss tid för översyn och genomgång av vår anläggning. När det blir kallt står vi väl rustade att förse er med el, värme och varmvatten.

I början av hösten fick vi också resultatet från kundundersökningen för Vara Energi. Den visar att vi på elnät har Sveriges nöjdaste kunder och för koncernen Vara Energi (med fjärrvärmen inräknad) Sveriges näst mest nöjda kunder.
Ett helt fantastiskt resultat som vi ska försöka förvalta på allra bästa sätt!

10 december 2020
← Se fler inlägg