Helikopterbesiktning v 22

Under måndag och tisdag görs linjebesiktning med helikopter. Vi ser över vårt luftburna nät, och i de fall vi skulle hitta något avvikande har vi möjlighet att åtgärda fel innan det drabbar er kunder.

27 maj 2022
← Se fler inlägg