Prisjustering elnät

Från och med 1 november justeras elnätstarifferna.
Våra kostnader har ökat, och vi behöver anpassa vår prissättning därefter.
Inflationen är på historiskt mycket höga nivåer och framförallt har våra kostnader för förlustenergi ökat mycket kraftigt. Vara Energi är en ekonomisk förening och arbetar utan vinstintresse, däremot är det viktigt att vi har tillräckligt med medel för att fortsätta hålla hög leveranssäkerhet och kunna underhålla elnätet på ett bra sätt. Vi arbetar efter en statligt reglerad intäktsram och tar endast ut ca 60-70% av vad vi enligt intäktsramen har rätt till.

10 oktober 2022
← Se fler inlägg