Justering av elnätstaxan

Från och med 2024-01-01 justeras elnätstaxan.

Våra kostnader för effekt, fasta kostnader och räntor ökar, medans rörliga råkraftpriser samt förlustenergikostnader bedöms minska, det avspeglas i tariffstrukturen. Det finns ingen generell höjning i förändringarna.


Vara Energi är en ekonomisk förening och arbetar utan vinstintresse, däremot är det viktigt att vi har tillräckligt med medel för att fortsätta hålla hög leveranssäkerhet och kunna underhålla elnätet på ett bra sätt. Vi arbetar efter en statligt reglerad intäktsram och tar endast ut ca 60-70% av vad vi enligt intäktsramen har rätt till.

De nya taxorna för högspänning-, lågspänning- och säkringstariff hittar ni här. Längst ner på vardera sida hittar ni även 2023 års taxor för jämförelse.

Har du frågor kring de nya tarifferna, och vad det innebär för just din anläggning är du välkommen att maila på info@varaenergi.se eller ringa vår växel på 0512-79 70 80.

23 november 2023
← Se fler inlägg