Justering av fjärrvärmetaxan

Tack för att du valt fjärrvärme! Du gör en stor insats för miljön, kan njuta av ett varmt hem och dessutom är du en del av lösningen av elnätets effektbrist!

Tyvärr fortsätter vår eldningsråvara från skogen att stiga i pris och det senaste året har kostnaden närmast fördubblats. De höga priserna beror på flera saker, dels oro i Europa med krig och energibrist, men framförallt vår svaga krona som gör att mycket av vår svenska skog exporteras till reapriser. Detta drabbar oss mycket hårt då bränslekostnaden är den dominerande delen av produktionskostnaden och därför är vi tvungna att åtminstone delvis täcka vår kostnadsökning med en höjning av fjärrvärmepriset från och med 2024-02-01.

Vi är i grunden en ekonomisk förening och vi inriktar oss främst på verksamhet, inte på vinst.
Vår ambition är att hålla prisnivån så låg som möjligt, och vi hoppas att kulmen på den inflation som drabbats oss alla så hårt nu är nådd.

Mer information om prisförändringen och de nya taxorna hittar du här!

21 november 2023
← Se fler inlägg