Jämställdhet i energibranschen

Vara Energi ek. för. kvalar åter in på Kraftkvinnornas Gröna lista 2023/2024. Totalt 27 bolag (9%) i energibranschen finns med på listan och vi är väldigt stolta över att vara ett av dessa bolag.

Kraftkvinnorna är en förening och ett nätverk som bildades 2015 med syfte att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor, och samtidigt motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i energibranschen. Rapporten ”Jämställdhet i energibranschen” är framtagen hösten/vintern 2023/24 av Kraftkvinnornas styrelse. Rapporten är en uppföljning av de två jämställdhetsrapporter som Kraftkvinnorna tidigare presenterat 2021 och 2022.

Baserat på insamlade data har ett enkelt jämställdhetsindex sammanställts för att ranka företagens resultat och presentera det i form av Kraftkvinnornas gröna lista.

Jämställdhetsindexet baseras på följande bas för tilldelning av poäng:
● andel kvinnor i styrelsen 40-60 %, dvs jämställd könskvot bland
styrelseledamöter, ger 1 poäng (minimikrav för bolag på gröna listan)
● andel kvinnor i bolaget 40-60 %, dvs jämställd könskvot bland medarbetare, ger
1 poäng
● vd och/eller styrelseordförande är kvinna ger 1 poäng

Företag med 2 eller fler poäng (med krav på att 1 poäng måste komma från jämställd
könskvot bland styrelseledamöter) kvalificerar sig för Kraftkvinnornas gröna lista för
jämställda bolag.

26 januari 2024
← Se fler inlägg