Störning fredag 23 februari

Klockslag: 08:00-19:30
Drabbat område: Ryda, Håkantorp, Levene, Skår, Naum, Vedum Möllentorp, Södra Lundby, Önum och Ribbingstorp
Felsökning: Klar
Prognos:
Uppdatering: Samtliga abonnenter ska ha strömmen åter från ca 19:30.

Övrigt: Under fredag förmiddag uppkom flera olika fel på flera olika platser på nätet. Vi kallade in extra förstärkning, men på grund av blåst och fallande träd behövde vi avvakta med fel som innebar en risk för våra montörer. Vi har under dagen och kvällen arbetat med att lokalisera och bedöma skador på elnätet. Prioritet har varit att abonnenterna ska ha en fungerande leverans av el under helgen, och arbetet med att laga trasiga stolpar och isolatorer påbörjas troligtvis i nästa vecka.

23 februari 2024
← Se fler störningar