Felet avhjälpt- Kortare störning kring området Västra skolan Vara tätort

14:14 Felet avhjälpt, kortare störning kring området Västra Skolan, Vara tätort.

14:13 Kortare störning kring området Västra Skolan, Vara tätort, strömmen tillbaka efter en minut.

30 januari 2020
← Se fler störningar