Kraftig åska över nätområdet

Klockslag:13:00
Drabbat område: Vara med omnejd
Felsökning: Kraftig åska orsakar blinkningar i elnätet. Bevakning pågår.
Prognos: –
Uppdatering:
Övrigt: På grund av kraftig åska över nätområdet slår reläskydden i transformatorstationerna ifrån. Normalt sett slår de till igen per automatik efter ett par sekunder. Om elen försvinner helt meddelas jourhavande elektriker på felanmälan tel 0512-79 70 84.

4 augusti 2023
← Se fler störningar