Ombyggnation Drottninggatan 15/6

På grund av gatuarbete för kommunens räkning kommer leveransen till Kullenområdet och Torgetområdet

tyvärr påverkas mellan kl 8-16. Precis som tidigare är det varmvattnet som försvinner under tiden för avbrottet.

15 juni 2020
← Se fler störningar