Störning Centrala Vara 08:56 (uppdatering 09:58/10:57)

Klockslag: 08:56
Drabbat område: Centrala Vara
Felsökning: Pågrävd kabel vid område Lassagården
Prognos: Strömsättning sker så fort som möjligt för kvarvarande kunder.
Uppdatering 09:58: Stallgatan fortfarande spänningslöst, övriga anläggningar ska ha strömmen åter.
Uppdatering 10:57: Samtliga kunder ska åter vara strömsatta.

5 augusti 2022
← Se fler störningar