Störning Vedum Möllentorp

Klockslag: 13:45
Drabbat område: Vedum Möllentorp
Felsökning: pågår
Prognos:så snart som möjligt
Uppdatering: 15:00 Felet avhjälpt. Trasig frånskiljare.
Övrigt: Fladdrande ljus och nätet har återinkopplats en gång. Montörer felsöker, eventuellt påliggande buskage/träd.

2 maj 2022
← Se fler störningar