Strömavbrott Levene, morgonen 21 juli

Strömavbrott 02.59
Under natten drabbades Stora Levene av ett strömavbrott på grund av ett jordfel i en kabel. Jouren genomförde en omkoppling så att alla abonnenter fick spänningen tillbaka. Detta tog ca 35 minuter och strömmen var åter 03:35.
Under dagen kommer felsökning att pågå längs den bortkopplade kabeln.
21 juli 2021
← Se fler störningar