Strömavbrott Long och Uvered/Levene med omnejd

Klockslag: 13:45
Drabbat område: Long med omnejd
Felsökning: Pågår, montör på väg
Prognos: –
Uppdatering: Åsknedslag orsakade strömavbrottet. Alla kunder ska ha elen åter ca 14:30

19 juni 2024
← Se fler störningar