Underhåll fjärrvärme 2/6

Under morgondagen (tisdag 2/6) kommer vi utföra underhållsarbete på vår fjärrvärmeslinga.
Kunder anslutna till fjärrvärmenätet kan uppleva viss driftstörning. Vår förhoppning är självklart att detta ska fortlöpa utan att det påverkar vår leverans till er!
2 juni 2020
← Se fler störningar