Elpriskompensation

Regeringen avsätter ca 7 miljarder för att stötta hushållen som drabbats av den kraftiga prisökningen på elmarknaden.

Ersättning avser tre månader: december 2021 till och med februari 2022.
Modellen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får totalt 300 kr. De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2 000 kr per månad, sammanlagt 6 000 kr.

Du som är berättigad ersättning kommer få dessa som en kredit hos Vara Energi. Pengarna räknas av dina ordinarie fakturor och det kan alltså bli ett par månader där du får faktura med minusbelopp som alltså INTE ska betalas, utan påvisar hur mycket pengar du har kvar i kredit hos oss. Eftersom handläggningstid och förfarande inte är klart än, kan vi inte utlova några pengar före maj månad. Du kommer få information om hur och när pengarna betalas ut.

OBS! Ingen ansökan om ersättningen behöver ske, nätbolaget betalar ut till alla som har rätt till ersättning.

Läs mer här.

8 mars 2022
← Se fler inlägg