Störningar

Här hittar du arkiverade driftstörningar. Vi lägger inte ut information om kommande, planerade avbrott. För sådana aviseras du via post.

Strömavbrott Levene 15:35 – Skår, Baljered, Torbjörnsgården m omnejd | Uppdatering 16:47/19:50

Klockslag: 15:35 Drabbat område: Skår, Baljered, Torbjörnsgården m omnejd Felsökning: pågår, montörer ute. Prognos: ingen ännu, Uppdatering: 16:47. Baljered återinkopplat, matat från annan station. Felsökning fortsätter. 19:50. Samtliga kunder ska ha fått strömmen åter. Orsak till avbrottet: två stycken trasiga isolatorer som i sin tur bränt av luftburen ledning.

27 augusti 2022
Läs "Strömavbrott Levene 15:35 – Skår, Baljered, Torbjörnsgården m omnejd | Uppdatering 16:47/19:50"

Akut felavhjälpning- Lindåsen, Ekebacka, Bottna, Lillegården, Almesåses, Godegården, Gärdet, Siggesgården, Gärskagården

Klockslag: ca 11:30 Drabbat område: Lindåsen, Ekebacka, Bottna, Lillegården, Almesåses, Godegården, Gärdet, Siggesgården, Gärskagården Orsak: akut byte av trasig isolator (för att undvika oplanerat avbrott) Prognos: ca en timme Övrigt: Linjen kan spänningssättas före utsatt sluttid.

26 augusti 2022
Läs "Akut felavhjälpning- Lindåsen, Ekebacka, Bottna, Lillegården, Almesåses, Godegården, Gärdet, Siggesgården, Gärskagården"