Nyheter

Nya tariffer from 2022-01-01

Sedan 2014 har vi genom effektiviseringar i verksamheten lyckats undvika prishöjningar vad gäller kostnad för huvudsäkring, men i takt med att våra omkostnader ökar behöver vi anpassa vår prissättning därefter.Prishöjningen avser endast den fasta abonnemangsavgiften (årsavgift för huvudsäkring). Vara Energi är en ekonomisk förening och arbetar utan vinstintresse, däremot är det viktigt att vi har […]

25 november 2021
Läs "Nya tariffer from 2022-01-01"