Nyheter

Fina resultat i Nils Holgersson-undersökningen!

Vara Energi klättrar i Nils Holgersson-undersökningen! Har du flyttat över kommungränser någon gång? Kanske har du i så fall noterat att priserna för samhällstjänster, såsom el och uppvärmning, skiljer sig markant mellan olika kommuner. I Nils Holgersson-undersökningen förflyttas, likt Nils Holgersson själv, en bostadsfastighet genom landets 290 kommuner. Syftet är att jämföra kostnaderna för sophämtning, […]

19 december 2019
Läs "Fina resultat i Nils Holgersson-undersökningen!"